Coop Stenhagen

Uppdrag: Grafisk formgivning

Beskrivning: Banner till Coop Stenhagen för visning på 118 700.

Web: www.118700.se

Attribut:

Artwork