Köpingbaden

Uppdrag: Layout, typografi, grafisk formgivning

Beskrivning: Annons för Köpingbadens camping för publicering i Ölandsturisms turistbroschyr 2013.

Attribut:

Artwork