N:spire

Uppdrag: Grafisk formgivning

Beskrivning: N:spire är ett Malmöföretag som verkar inom gastronomibranschen. Uppdraget innefattade design av ny logotyp.

Web: www.nspire.se

Logotyp