Stora Blå AB

Uppdrag: Webbdesign, grafisk formgivning

Beskrivning: Stora Blå utvecklar och säljer värdeskapande upplevelser & äventyr till företag genom egna kundanpassade aktiviteter. Den nya hemsidan skulle på ett bättre sätt återspegla denna aktiva och äventyrliga affärside, samt vara anpassad till mobila enheter.

Web: www.storabla.se

Attribut: ,

Hemsida, Mobilt